පිටුවේ ඉතිහාසය

25 අගෝස්තු 2017

21 දෙසැම්බර් 2015

3 නොවැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

22 පෙබරවාරි 2013

24 අප්‍රේල් 2012

23 මාර්තු 2012

17 මාර්තු 2012

29 ජනවාරි 2012

23 ජනවාරි 2012

6 ජනවාරි 2012

22 දෙසැම්බර් 2011

8 දෙසැම්බර් 2011

25 අගෝස්තු 2011

24 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

12 දෙසැම්බර් 2009

8 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පෞද්ගලික_පරිගණකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි