පිටුවේ ඉතිහාසය

28 ජූනි 2013

11 මාර්තු 2013

14 දෙසැම්බර් 2012

22 නොවැම්බර් 2012

3 ජනවාරි 2012

16 දෙසැම්බර් 2011

21 නොවැම්බර් 2011

5 ජූනි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පෙන්ටියම්_III" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි