පිටුවේ ඉතිහාසය

7 පෙබරවාරි 2023

1 දෙසැම්බර් 2022

18 නොවැම්බර් 2022

16 අගෝස්තු 2022

26 ජූනි 2022

1 පෙබරවාරි 2021

22 නොවැම්බර් 2020

24 ජූලි 2019

5 දෙසැම්බර් 2018

14 නොවැම්බර් 2018

26 ජූලි 2018

1 ජූලි 2016

28 මාර්තු 2016

4 ජනවාරි 2015

3 ජනවාරි 2015

4 දෙසැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

25 දෙසැම්බර් 2012

28 ජූනි 2012

24 දෙසැම්බර් 2011

7 දෙසැම්බර් 2011

1 පෙබරවාරි 2011

28 දෙසැම්බර් 2010

5 දෙසැම්බර් 2010

24 අගෝස්තු 2010

22 අගෝස්තු 2010

23 අප්‍රේල් 2010

7 මාර්තු 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පෘතුගීසි_ලංකාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි