පිටුවේ ඉතිහාසය

26 ඔක්තෝබර් 2022

25 ඔක්තෝබර් 2022

17 ජනවාරි 2022

8 අගෝස්තු 2017

14 මාර්තු 2016

16 ජූලි 2013

7 මාර්තු 2013

23 නොවැම්බර් 2012

22 නොවැම්බර් 2012

2 මැයි 2012

5 අප්‍රේල් 2012

25 මැයි 2011

10 සැප්තැම්බර් 2010

14 අගෝස්තු 2010

22 ජූලි 2010

13 ජූනි 2010

19 පෙබරවාරි 2010

18 ජනවාරි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

27 දෙසැම්බර් 2009

8 සැප්තැම්බර් 2009

4 නොවැම්බර් 2007

25 ඔක්තෝබර් 2007

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පුනුරුප්පත්තිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි