පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජනවාරි 2021

9 දෙසැම්බර් 2020

20 අප්‍රේල් 2018

27 සැප්තැම්බර් 2017

26 සැප්තැම්බර් 2014

23 මැයි 2010

4 මැයි 2010

2 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පුනරුදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි