පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජනවාරි 2021

24 දෙසැම්බර් 2020

15 සැප්තැම්බර් 2016

11 මාර්තු 2013

16 සැප්තැම්බර් 2012

30 අගෝස්තු 2012

12 අගෝස්තු 2012

2 මාර්තු 2012

24 පෙබරවාරි 2012

13 පෙබරවාරි 2012

29 සැප්තැම්බර් 2011

8 අගෝස්තු 2011

26 ජූලි 2011

19 ජූලි 2011

17 ජූලි 2011

4 අප්‍රේල් 2011

25 මාර්තු 2011

18 ජනවාරි 2011

11 නොවැම්බර් 2010

27 ජූලි 2010

26 මැයි 2010

16 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පීනිෂියාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි