පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජනවාරි 2021

24 දෙසැම්බර් 2020

11 මාර්තු 2013

9 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

29 ජනවාරි 2013

3 අප්‍රේල් 2012

23 ජනවාරි 2012

14 දෙසැම්බර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පැසිස්ට්වාදී_ආර්ථීකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි