පිටුවේ ඉතිහාසය

20 අගෝස්තු 2016

11 මාර්තු 2013

25 සැප්තැම්බර් 2012

14 අගෝස්තු 2012

28 ජූලි 2012

22 මැයි 2012

15 මැයි 2012

22 පෙබරවාරි 2012

16 ජනවාරි 2012

4 ජනවාරි 2012

26 සැප්තැම්බර් 2011

2 ජූලි 2011

3 ජූනි 2011

18 ජනවාරි 2011

11 නොවැම්බර් 2010

5 ජූනි 2010

24 මැයි 2010

23 මැයි 2010

26 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පැස්කල්_ත්‍රිකෝණය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි