පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මැයි 2019

25 අප්‍රේල් 2019

21 මාර්තු 2019

27 නොවැම්බර් 2015

16 නොවැම්බර් 2015

7 ජනවාරි 2015

12 ජූනි 2012

24 ජනවාරි 2012

21 ජනවාරි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පැරිස්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි