පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජනවාරි 2021

24 දෙසැම්බර් 2020

13 දෙසැම්බර් 2016

3 සැප්තැම්බර් 2011

2 සැප්තැම්බර් 2011

24 අගෝස්තු 2011

9 ජනවාරි 2011

30 මැයි 2010

26 මැයි 2010

27 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රේරක" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි