පිටුවේ ඉතිහාසය

23 මාර්තු 2016

11 මාර්තු 2013

24 පෙබරවාරි 2013

19 පෙබරවාරි 2013

17 පෙබරවාරි 2013

15 පෙබරවාරි 2013

27 ඔක්තෝබර් 2012

27 ජූනි 2012

5 මැයි 2012

8 අගෝස්තු 2011

5 මැයි 2011

13 අප්‍රේල් 2011

20 මාර්තු 2011

23 දෙසැම්බර් 2010

12 සැප්තැම්බර් 2010

28 ජූලි 2010

28 මැයි 2010

11 මැයි 2010

4 අප්‍රේල් 2010

22 පෙබරවාරි 2010

20 ජූලි 2009

1 ජූලි 2009

19 මැයි 2009

18 මාර්තු 2009

14 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රිස්මය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි