පිටුවේ ඉතිහාසය

13 අප්‍රේල් 2013

16 ජනවාරි 2013

7 දෙසැම්බර් 2012

16 නොවැම්බර් 2012

14 ජූලි 2012

12 ජූලි 2012

29 ජූනි 2012

29 මාර්තු 2012

23 පෙබරවාරි 2012

6 නොවැම්බර් 2011

11 ඔක්තෝබර් 2011

8 ඔක්තෝබර් 2011

6 ඔක්තෝබර් 2011

28 සැප්තැම්බර් 2011

7 සැප්තැම්බර් 2011

11 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

26 ජූලි 2011

10 ජූනි 2011

18 අප්‍රේල් 2011

17 අප්‍රේල් 2011

2 අප්‍රේල් 2011

18 පෙබරවාරි 2011

1 පෙබරවාරි 2011

30 දෙසැම්බර් 2010

29 දෙසැම්බර් 2010

22 දෙසැම්බර් 2010

21 දෙසැම්බර් 2010

19 දෙසැම්බර් 2010

17 දෙසැම්බර් 2010

16 දෙසැම්බර් 2010

14 දෙසැම්බර් 2010

24 නොවැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:User_tr" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි