පිටුවේ ඉතිහාසය

13 අප්‍රේල් 2013

7 මාර්තු 2013

10 අගෝස්තු 2012

20 ජූලි 2012

18 මැයි 2012

17 මැයි 2012

6 නොවැම්බර් 2011

10 ඔක්තෝබර් 2011

9 ඔක්තෝබර් 2011

6 ඔක්තෝබර් 2011

29 සැප්තැම්බර් 2011

7 සැප්තැම්බර් 2011

31 අගෝස්තු 2011

18 අගෝස්තු 2011

9 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

27 ජූලි 2011

9 මැයි 2011

21 අප්‍රේල් 2011

16 අප්‍රේල් 2011

2 අප්‍රේල් 2011

27 පෙබරවාරි 2011

17 පෙබරවාරි 2011

31 ජනවාරි 2011

28 ජනවාරි 2011

27 ජනවාරි 2011

28 දෙසැම්බර් 2010

20 දෙසැම්බර් 2010

11 දෙසැම්බර් 2010

8 දෙසැම්බර් 2010

7 දෙසැම්බර් 2010

26 නොවැම්බර් 2010

25 නොවැම්බර් 2010

24 නොවැම්බර් 2010

23 නොවැම්බර් 2010

18 නොවැම්බර් 2010

17 නොවැම්බර් 2010

16 නොවැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

10 නොවැම්බර් 2010

23 සැප්තැම්බර් 2010

23 අගෝස්තු 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:User_de" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි