පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

27 දෙසැම්බර් 2012

20 නොවැම්බර් 2012

13 ජූලි 2012

12 ජූලි 2012

21 ජූනි 2012

29 මාර්තු 2012

5 ඔක්තෝබර් 2011

4 ඔක්තෝබර් 2011

30 අගෝස්තු 2011

18 අගෝස්තු 2011

16 අගෝස්තු 2011

8 ජූලි 2011

19 ජූනි 2011

18 අප්‍රේල් 2011

11 අප්‍රේල් 2011

27 පෙබරවාරි 2011

14 පෙබරවාරි 2011

19 ජනවාරි 2011

21 දෙසැම්බර් 2010

1 දෙසැම්බර් 2010

24 නොවැම්බර් 2010

22 සැප්තැම්බර් 2010

14 අගෝස්තු 2010

2 අගෝස්තු 2010

23 ජූලි 2010

15 ජූලි 2010

19 මැයි 2010

4 මැයි 2010

29 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:User_cs-N" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි