පිටුවේ ඉතිහාසය

29 අගෝස්තු 2015

14 මාර්තු 2013

17 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

27 ඔක්තෝබර් 2012

25 සැප්තැම්බර් 2012

18 සැප්තැම්බර් 2012

3 සැප්තැම්බර් 2012

7 අගෝස්තු 2012

24 මැයි 2012

20 මාර්තු 2012

19 පෙබරවාරි 2012

29 ජනවාරි 2012

27 නොවැම්බර් 2011

6 ඔක්තෝබර් 2011

16 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

2 ජූනි 2011

30 මාර්තු 2011

11 පෙබරවාරි 2011

13 නොවැම්බර් 2010

20 අගෝස්තු 2010

8 ජූනි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:1976_මරණ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි