පිටුවේ ඉතිහාසය

29 අගෝස්තු 2015

14 මාර්තු 2013

22 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

18 ඔක්තෝබර් 2012

7 ඔක්තෝබර් 2012

25 සැප්තැම්බර් 2012

29 ජූලි 2012

23 මැයි 2012

17 මැයි 2012

6 මැයි 2012

6 මාර්තු 2012

20 පෙබරවාරි 2012

30 ජනවාරි 2012

9 ජනවාරි 2012

29 නොවැම්බර් 2011

6 ඔක්තෝබර් 2011

18 අගෝස්තු 2011

16 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

3 ජූනි 2011

30 මාර්තු 2011

27 ජනවාරි 2011

7 දෙසැම්බර් 2010

13 නොවැම්බර් 2010

12 නොවැම්බර් 2010

19 අගෝස්තු 2010

2 පෙබරවාරි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:1957_මරණ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි