පිටුවේ ඉතිහාසය

29 අගෝස්තු 2015

14 මාර්තු 2013

9 ජනවාරි 2013

15 ඔක්තෝබර් 2012

25 සැප්තැම්බර් 2012

4 සැප්තැම්බර් 2012

7 අගෝස්තු 2012

14 ජූලි 2012

24 මැයි 2012

20 පෙබරවාරි 2012

13 නොවැම්බර් 2011

6 ඔක්තෝබර් 2011

16 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

2 අගෝස්තු 2011

2 ජූනි 2011

30 මාර්තු 2011

18 පෙබරවාරි 2011

14 පෙබරවාරි 2011

23 නොවැම්බර් 2010

24 අගෝස්තු 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:1925_මරණ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි