පිටුවේ ඉතිහාසය

29 අගෝස්තු 2015

14 මාර්තු 2013

24 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

4 දෙසැම්බර් 2012

1 දෙසැම්බර් 2012

25 සැප්තැම්බර් 2012

20 සැප්තැම්බර් 2012

9 සැප්තැම්බර් 2012

13 ජූලි 2012

24 මැයි 2012

23 මැයි 2012

21 පෙබරවාරි 2012

6 ඔක්තෝබර් 2011

16 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

2 ජූනි 2011

30 මාර්තු 2011

15 මාර්තු 2011

23 නොවැම්බර් 2010

13 ජූනි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:1920_මරණ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි