පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

26 ජනවාරි 2013

14 ජනවාරි 2013

8 ජනවාරි 2013

24 මැයි 2012

3 මාර්තු 2012

19 දෙසැම්බර් 2011

16 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

2 ජූනි 2011

29 මාර්තු 2011

19 දෙසැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

6 නොවැම්බර් 2010

19 ඔක්තෝබර් 2010

24 සැප්තැම්බර් 2010

16 සැප්තැම්බර් 2010

19 අගෝස්තු 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:1720_මරණ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි