පිටුවේ ඉතිහාසය

14 නොවැම්බර් 2016

3 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

31 ඔක්තෝබර් 2012

24 පෙබරවාරි 2012

30 ජනවාරි 2012

11 ජනවාරි 2012

22 සැප්තැම්බර් 2011

11 ජූලි 2011

2 ජූලි 2011

2 ජූනි 2011

5 මැයි 2011

22 ජනවාරි 2011

27 දෙසැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

10 නොවැම්බර් 2010

26 මැයි 2010

15 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රකාශ_තන්තු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි