පිටුවේ ඉතිහාසය

පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Wikitanvir

27 දෙසැම්බර් 2012

26 ජූනි 2011

23 ජූනි 2011

7 නොවැම්බර් 2010

7 අගෝස්තු 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Wikitanvir" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි