පිටුවේ ඉතිහාසය

පරිශීලක_සාකච්ඡාව: JackieBot

9 සැප්තැම්බර් 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:JackieBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි