පිටුවේ ඉතිහාසය

පරිශීලක_සාකච්ඡාව: Alexbot

26 ජනවාරි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Alexbot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි