15 නොවැම්බර් 2021

5 දෙසැම්බර් 2015

30 ඔක්තෝබර් 2015

19 ඔක්තෝබර් 2015

18 ඔක්තෝබර් 2015

16 ඔක්තෝබර් 2015

9 ඔක්තෝබර් 2015

28 අගෝස්තු 2015

22 අගෝස්තු 2015

5 අගෝස්තු 2015

3 අගෝස්තු 2015

27 ජූලි 2015

20 ජූලි 2015

13 ජූලි 2015

1 ජූලි 2015

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක:Gawesaka" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි