තඹරු විජේසේකර

Joined 10 ජූලි 2010

28 ජනවාරි 2022

26 ඔක්තෝබර් 2016

26 ජූනි 2013

21 ජූනි 2013

18 ජූනි 2013

23 පෙබරවාරි 2012

15 පෙබරවාරි 2012

9 පෙබරවාරි 2012

7 පෙබරවාරි 2012

9 ජනවාරි 2012

29 දෙසැම්බර් 2011

9 දෙසැම්බර් 2011

8 දෙසැම්බර් 2011

13 ඔක්තෝබර් 2011

10 ඔක්තෝබර් 2011

18 සැප්තැම්බර් 2011

12 සැප්තැම්බර් 2011

10 සැප්තැම්බර් 2011

2 සැප්තැම්බර් 2011

28 අගෝස්තු 2011

27 අගෝස්තු 2011

26 අගෝස්තු 2011

25 අගෝස්තු 2011

24 අගෝස්තු 2011

23 අගෝස්තු 2011

20 අගෝස්තු 2011

12 අගෝස්තු 2011

11 අගෝස්තු 2011

13 ජූනි 2011

19 මැයි 2011

7 මාර්තු 2011

6 මාර්තු 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක:තඹරු_විජේසේකර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි