පිටුවේ ඉතිහාසය

22 ජූලි 2021

11 සැප්තැම්බර් 2016

3 සැප්තැම්බර් 2016

6 අගෝස්තු 2016

5 අගෝස්තු 2016

17 ඔක්තෝබර් 2014

12 නොවැම්බර් 2013

9 අප්‍රේල් 2013

14 මාර්තු 2013

9 ජූනි 2011

12 ජූනි 2009

13 මැයි 2009

1 සැප්තැම්බර් 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිප්පු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි