පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

13 ඔක්තෝබර් 2012

29 සැප්තැම්බර් 2012

15 අප්‍රේල් 2011

11 නොවැම්බර් 2010

13 ඔක්තෝබර් 2010

26 මැයි 2010

15 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිගණක_සාක්ෂරතාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි