පිටුවේ ඉතිහාසය

29 අප්‍රේල් 2017

28 අප්‍රේල් 2017

27 ජනවාරි 2017

26 අගෝස්තු 2016

15 මාර්තු 2016

21 දෙසැම්බර් 2015

15 ජූලි 2013

22 ජූනි 2013

1 ජූනි 2013

15 අප්‍රේල් 2013

7 මාර්තු 2013

23 නොවැම්බර් 2012

29 ඔක්තෝබර් 2012

21 සැප්තැම්බර් 2012

11 ජූනි 2012

19 මාර්තු 2012

9 මාර්තු 2012

4 පෙබරවාරි 2012

19 ජනවාරි 2012

9 ජනවාරි 2012

6 ජනවාරි 2012

23 අප්‍රේල් 2011

14 අප්‍රේල් 2011

2 අප්‍රේල් 2011

29 මාර්තු 2011

23 මාර්තු 2011

31 ජනවාරි 2011

29 දෙසැම්බර් 2010

7 සැප්තැම්බර් 2010

29 අගෝස්තු 2010

16 අගෝස්තු 2010

14 අගෝස්තු 2010

10 අගෝස්තු 2010

22 ජූලි 2010

26 ජූනි 2010

25 ජූනි 2010

23 ජූනි 2010

8 ජූනි 2010

21 මැයි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිගණක_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි