පිටුවේ ඉතිහාසය

20 පෙබරවාරි 2022

18 ජනවාරි 2022

17 අගෝස්තු 2021

13 අප්‍රේල් 2021

23 ජනවාරි 2021

10 ජනවාරි 2021

26 අප්‍රේල් 2019

8 මාර්තු 2019

7 මාර්තු 2019

28 පෙබරවාරි 2019

17 ජූලි 2018

20 පෙබරවාරි 2018

6 පෙබරවාරි 2018

25 පෙබරවාරි 2017

25 දෙසැම්බර් 2016

24 දෙසැම්බර් 2016

21 දෙසැම්බර් 2015

2 ජූලි 2015

29 ජූනි 2015

8 ජනවාරි 2014

10 ඔක්තෝබර් 2013

6 ජූනි 2013

7 මැයි 2013

11 මාර්තු 2013

7 මාර්තු 2013

23 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

25 ජනවාරි 2013

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිගණක_මෘදුකාංග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි