පිටුවේ ඉතිහාසය

9 දෙසැම්බර් 2020

11 මාර්තු 2013

16 අගෝස්තු 2012

9 අගෝස්තු 2012

22 ජූලි 2012

19 සැප්තැම්බර් 2011

21 මැයි 2010

19 මැයි 2010

30 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පර්යේෂණ_නිර්මාණය_වීම" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි