පිටුවේ ඉතිහාසය

1 අගෝස්තු 2020

11 මාර්තු 2013

9 පෙබරවාරි 2013

12 ජනවාරි 2013

24 අගෝස්තු 2012

21 අගෝස්තු 2012

2 ජූනි 2012

25 අප්‍රේල් 2012

22 ජනවාරි 2012

26 දෙසැම්බර් 2011

11 දෙසැම්බර් 2011

3 දෙසැම්බර් 2011

1 දෙසැම්බර් 2011

28 නොවැම්බර් 2011

2 ඔක්තෝබර් 2011

29 සැප්තැම්බර් 2011

19 ජූනි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරමාණුක_ක්‍රමාංකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි