පිටුවේ ඉතිහාසය

9 නොවැම්බර් 2014

5 ඔක්තෝබර් 2013

28 ජූනි 2013

15 අප්‍රේල් 2013

7 දෙසැම්බර් 2012

26 ජූලි 2012

6 ජූලි 2012

23 ජූනි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරමවිඥානාර්ථවාදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි