පිටුවේ ඉතිහාසය

19 ජනවාරි 2017

1 ජනවාරි 2016

14 සැප්තැම්බර් 2014

30 මැයි 2014

11 මාර්තු 2013

25 පෙබරවාරි 2013

8 පෙබරවාරි 2013

28 ජනවාරි 2013

12 නොවැම්බර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

24 සැප්තැම්බර් 2012

13 අගෝස්තු 2012

1 මාර්තු 2012

9 පෙබරවාරි 2012

4 ජනවාරි 2012

29 නොවැම්බර් 2011

28 නොවැම්බර් 2011

27 නොවැම්බර් 2011

26 නොවැම්බර් 2011

25 නොවැම්බර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පයිතන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි