පිටුවේ ඉතිහාසය

25 අප්‍රේල් 2019

25 මාර්තු 2019

9 මාර්තු 2019

16 අප්‍රේල් 2014

15 අප්‍රේල් 2014

13 අප්‍රේල් 2014

11 අගෝස්තු 2011

21 මැයි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නෝර්වේ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි