පිටුවේ ඉතිහාසය

27 සැප්තැම්බර් 2023

3 අගෝස්තු 2023

29 ජූලි 2023

28 මාර්තු 2023

20 මාර්තු 2023

8 මාර්තු 2023

24 අගෝස්තු 2021

27 අප්‍රේල් 2021

9 මැයි 2020

21 නොවැම්බර් 2019

18 ජූනි 2018

27 මාර්තු 2018

3 පෙබරවාරි 2018

2 පෙබරවාරි 2018

5 ජනවාරි 2018

4 ජනවාරි 2018

29 නොවැම්බර් 2017

18 නොවැම්බර් 2015

28 නොවැම්බර් 2013

23 නොවැම්බර් 2013

21 නොවැම්බර් 2013

29 ජූනි 2013

14 පෙබරවාරි 2013

15 මැයි 2012

11 අප්‍රේල් 2010

29 දෙසැම්බර් 2009

28 දෙසැම්බර් 2009

16 නොවැම්බර් 2009

25 ජනවාරි 2009

23 ජනවාරි 2009

28 නොවැම්බර් 2008

27 නොවැම්බර් 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නෙරංජන්_විජයරත්න" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි