පිටුවේ ඉතිහාසය

12 අගෝස්තු 2020

20 ජූලි 2015

18 ජූලි 2015

24 අප්‍රේල් 2015

7 මාර්තු 2015

6 මාර්තු 2015

13 සැප්තැම්බර් 2014

15 ජූලි 2014

12 ජූලි 2014

26 මාර්තු 2014

8 පෙබරවාරි 2014

11 මාර්තු 2013

8 මාර්තු 2013

10 ජනවාරි 2013

30 දෙසැම්බර් 2012

21 මාර්තු 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

1 ඔක්තෝබර් 2011

25 නොවැම්බර් 2010

24 නොවැම්බර් 2010

23 නොවැම්බර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නුවරඑළිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි