පිටුවේ ඉතිහාසය

4 දෙසැම්බර් 2017

6 අප්‍රේල් 2017

18 නොවැම්බර් 2016

2 දෙසැම්බර් 2015

18 නොවැම්බර් 2015

13 මැයි 2014

2 අප්‍රේල් 2013

22 මාර්තු 2013

19 මාර්තු 2013

18 මාර්තු 2013

17 මාර්තු 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නුගේගොඩ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි