පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

17 පෙබරවාරි 2013

6 දෙසැම්බර් 2012

22 අගෝස්තු 2012

14 මැයි 2012

14 අප්‍රේල් 2012

20 පෙබරවාරි 2012

29 ජනවාරි 2012

25 ජනවාරි 2012

6 ජූලි 2011

9 මැයි 2011

17 මාර්තු 2011

2 මාර්තු 2011

25 දෙසැම්බර් 2010

13 දෙසැම්බර් 2010

26 නොවැම්බර් 2010

16 සැප්තැම්බර් 2010

25 අගෝස්තු 2010

29 ජූලි 2010

10 ජූලි 2010

3 ජූනි 2010

16 මැයි 2010

15 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නිවුටන්_(ඒකකය)" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි