පිටුවේ ඉතිහාසය

6 ඔක්තෝබර් 2016

5 ඔක්තෝබර් 2016

23 නොවැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

20 ජූලි 2012

20 අප්‍රේල් 2012

15 අප්‍රේල් 2012

27 නොවැම්බර් 2011

21 ජූලි 2011

30 ජූනි 2011

29 ජූනි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නියුක්ලියෝන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි