පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

23 ජනවාරි 2013

3 ජනවාරි 2013

17 නොවැම්බර් 2012

5 සැප්තැම්බර් 2012

4 අගෝස්තු 2012

24 ජූනි 2012

6 ජූනි 2012

24 අප්‍රේල් 2012

16 මාර්තු 2012

15 පෙබරවාරි 2012

24 ජනවාරි 2012

22 ජනවාරි 2012

25 සැප්තැම්බර් 2011

25 අගෝස්තු 2011

27 මැයි 2010

4 මාර්තු 2010

8 පෙබරවාරි 2010

15 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නිඛිල" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි