පිටුවේ ඉතිහාසය

9 අප්‍රේල් 2015

16 මාර්තු 2013

14 මාර්තු 2013

28 මැයි 2012

25 මැයි 2012

23 ජූලි 2011

22 ජූලි 2011

15 පෙබරවාරි 2011

23 මැයි 2010

4 මැයි 2010

3 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නැගෙනහිර_ටිමෝරය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි