පිටුවේ ඉතිහාසය

5 පෙබරවාරි 2023

3 ජනවාරි 2021

30 දෙසැම්බර් 2020

11 මාර්තු 2013

5 පෙබරවාරි 2013

18 ජනවාරි 2013

17 නොවැම්බර් 2012

9 ජූනි 2010

8 ජූනි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නාශක_නැව්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි