පිටුවේ ඉතිහාසය

9 නොවැම්බර් 2017

12 ඔක්තෝබර් 2016

9 ඔක්තෝබර් 2016

17 සැප්තැම්බර් 2016

7 සැප්තැම්බර් 2016

31 අගෝස්තු 2016

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නායර්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි