පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජනවාරි 2021

10 දෙසැම්බර් 2020

9 පෙබරවාරි 2016

2 දෙසැම්බර් 2015

1 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

24 පෙබරවාරි 2013

13 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

23 දෙසැම්බර් 2012

21 දෙසැම්බර් 2012

11 ඔක්තෝබර් 2012

1 ඔක්තෝබර් 2012

30 අගෝස්තු 2012

9 ජූනි 2012

2 ජූනි 2012

19 අප්‍රේල් 2012

1 දෙසැම්බර් 2011

17 සැප්තැම්බර් 2011

25 අගෝස්තු 2011

20 ජූලි 2011

16 ජූනි 2011

22 ඔක්තෝබර් 2010

26 මැයි 2010

18 සැප්තැම්බර් 2009

15 සැප්තැම්බර් 2009

2 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/න්‍යෂ්ටික_අවි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි