පිටුවේ ඉතිහාසය

21 අප්‍රේල් 2017

2 නොවැම්බර් 2016

7 සැප්තැම්බර් 2014

18 අගෝස්තු 2014

14 අප්‍රේල් 2013

5 පෙබරවාරි 2013

29 ජනවාරි 2013

17 දෙසැම්බර් 2012

7 දෙසැම්බර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

19 ඔක්තෝබර් 2012

4 ජූලි 2012

18 ජූනි 2012

28 මැයි 2012

14 මාර්තු 2012

7 පෙබරවාරි 2012

26 ජනවාරි 2012

27 දෙසැම්බර් 2011

12 දෙසැම්බර් 2011

14 නොවැම්බර් 2011

5 නොවැම්බර් 2011

24 ජූලි 2011

25 ජූනි 2011

23 ජූනි 2011

5 මැයි 2011

20 අප්‍රේල් 2011

27 මාර්තු 2011

29 සැප්තැම්බර් 2010

25 අගෝස්තු 2010

23 මැයි 2010

20 මැයි 2010

19 මැයි 2010

29 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දුරේක්‍ෂය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි