පිටුවේ ඉතිහාසය

2 අප්‍රේල් 2021

25 මාර්තු 2021

21 ඔක්තෝබර් 2020

19 නොවැම්බර් 2019

23 ජූලි 2015

22 ජූලි 2015

11 මාර්තු 2015

13 ජනවාරි 2015

9 ජනවාරි 2015

22 නොවැම්බර් 2014

15 අගෝස්තු 2014

25 නොවැම්බර් 2013

7 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

14 පෙබරවාරි 2013

14 ජනවාරි 2013

1 නොවැම්බර් 2012

31 ඔක්තෝබර් 2012

4 අප්‍රේල් 2012

14 ජූලි 2011

25 ජූනි 2011

19 ජූනි 2011

29 නොවැම්බර් 2010

30 ඔක්තෝබර් 2010

11 අගෝස්තු 2010

10 අගෝස්තු 2010

4 අගෝස්තු 2010

2 අගෝස්තු 2010

28 ජූලි 2010

19 ජූලි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දි.මු._ජයරත්න" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි