පිටුවේ ඉතිහාසය

5 සැප්තැම්බර් 2017

18 මාර්තු 2017

7 ජනවාරි 2014

14 අප්‍රේල් 2013

29 නොවැම්බර් 2011

16 ජූනි 2011

14 නොවැම්බර් 2010

1 සැප්තැම්බර් 2010

26 මැයි 2010

15 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දන්ත_වෛද්‍ය_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි