පිටුවේ ඉතිහාසය

5 මැයි 2022

12 ජනවාරි 2022

7 අප්‍රේල් 2021

18 නොවැම්බර් 2020

29 දෙසැම්බර් 2019

20 මාර්තු 2019

21 ජූලි 2018

20 ජූලි 2018

13 ඔක්තෝබර් 2016

22 සැප්තැම්බර් 2016

26 ජූලි 2014

26 මාර්තු 2014

7 මැයි 2012

11 දෙසැම්බර් 2011

2 සැප්තැම්බර් 2011

25 මැයි 2011

7 නොවැම්බර් 2007

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දකුණු_පළාත,_ශ්‍රී_ලංකාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි