පිටුවේ ඉතිහාසය

17 සැප්තැම්බර් 2023

4 අප්‍රේල් 2023

24 ජූලි 2022

19 සැප්තැම්බර් 2018

10 මැයි 2018

26 අප්‍රේල් 2016

2 පෙබරවාරි 2016

7 ජනවාරි 2015

21 දෙසැම්බර් 2014

8 අප්‍රේල් 2013

5 අප්‍රේල් 2012

27 පෙබරවාරි 2012

3 ජනවාරි 2012

16 ඔක්තෝබර් 2011

9 ජූනි 2011

1 ජූනි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/තුන්_සිංහලේ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි