පිටුවේ ඉතිහාසය

19 දෙසැම්බර් 2013

7 මාර්තු 2013

24 පෙබරවාරි 2013

19 ඔක්තෝබර් 2012

13 ඔක්තෝබර් 2012

7 ජූලි 2012

4 මැයි 2012

20 මාර්තු 2012

13 පෙබරවාරි 2012

10 අගෝස්තු 2011

23 ජූලි 2011

4 ජූලි 2011

14 අප්‍රේල් 2011

1 අප්‍රේල් 2011

1 මාර්තු 2011

23 පෙබරවාරි 2011

22 පෙබරවාරි 2011

21 පෙබරවාරි 2011

26 නොවැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

29 ජූලි 2006

11 ජූලි 2006

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/තානාපති" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි